• Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas: (+48 41) 300 58 70O cieczach zagęszczanych ścinaniem

co oferuje nowoczesna technologia super liquid ?
Właściwości
cieczy
zagęszczanej
ścinaniem
Właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem

Ciecze zagęszczane ścinaniem są układami znanymi od dawna w których następuje skokowy (wykładniczy) wzrost lepkości w wyniku działania sił ścinających. To, co od lat w technologii zajmującej się przetwórstwem, uważano za wadę (utrudniony proces mieszania i przepływu, co powoduje przeciążenia aparaturowe) staje się zaletą w materiałach przyszłości skupionych wokół zwiększenia bezpieczeństwa.

Elementy wykonane z cieczy zagęszczanych ścinaniem mogą być stasowane jako elastyczne elementy chroniące przed działaniem gwałtownych sił w odzieży ochronnej oraz w elementach konstrukcji maszyn narażonych na wysokie przeciążenia, możliwe jest także zastosowanie takich układów w elementach tłumiących fale sejsmiczne. w zależności od składu cieczy możliwa jest tak gwałtowana zmiana właściwości oraz tak skuteczne rozproszenie energii, iż mogą one być z powodzeniem stasowane w przemyśle militarnym jako elementy kuloodporne, odłamkoodporne czy pełnić role ochrony przeciw fali uderzeniowej w opancerzeniu pojazdów lub ochrona indywidualna. Przygotowane ciecze zawdzięczają swoja wytrzymałość mieszance odpowiednio dobranych krzemionek zawieszonych w poliglikolach, oraz specjalnie w tym celu zaprojektowanym nanododatku na bazie grafenu.